Bauer Nexus 6000 JR ショルダーパッド

商品説明
  • Bauer Nexus 6000 JR ショルダーパッド
  • サイズ JR MEDIUM(71CM?81CM),  JR LARGE(76CM?86CM)
  • グレートスケート価格
    10,000